INTERNET SAYFASI

GESPORT projesinin ilk fikri çıktısı https://gesport.unizar.es/ adresinde yer alan web sitesidir. Web sitesi, proje için birincil bilgi kaynağıdır ve projenin tüm dillerinde (İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Türkçe) tasarlanmıştır. Böylece proje sonuçlarının yalnızca tek bir dilde yayınlanmasından daha fazla kişiye ulaşabilir. Bu nedenle web sitesi, proje içeriğini duyurmayı ve proje bulgularını yaymak için kritik olan görünürlüğü artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca spor organizasyonlarında cinsiyet eşitliği konusunda gençleri bilinçlendirmek için GESPORT projesinin web sitesinin tasarlanmasına yardımcı olmak üzere güzel sanatlar yüksek lisans ve bilgisayar bilimleri lisans öğrencilere burs sağlanmıştır.

Web sitesi projenin amaçları, sonuçları, haberleri, ana faaliyetleri, projeye katılan ve buna izin veren katılımcılar ve paydaşlar gibi projenin tüm noktaları hakkında kapsamlı bilgi sunarken, beş ana bölüm ve 23 alt bölümün yanı sıra bir de teşekkür bölümünden oluşmaktadır. Ana sayfada projenin resmi logoları, Avrupa Birliği bayrağı ve proje başlığı gösterilmektedir.Web sitesi projenin tüm dillerinde (İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Türkçe) tasarlanmıştır. Web sitesi beş bölümden oluşmaktadır. Ana bölümler: proje fikir çıktıları, etkinlikler, haberler ve röportajlardır. Ayrıca web sitesinde projenin Instagram, Twitter, YouTube ve Facebook sosyal medya hesaplarına dair bağlantılar da yer almaktadır. Bununla birlikte her bölüm, alt bölümler içermektedir. Proje web sitesinin geliştirilmesi için WordPress web sitesi oluşturucu kullanılmıştır.

Web sitesi ile ilgili basın haberleri:

“Una página web y un logo para dar la mayor difusión al trabajo” (Çalışmayı olabildiğince geniş bir alana yaymak için bir Web sayfası ve bir logo) (Diario de Teruel13 Ağustos 2018)

“La UVT revisa todos los ámbitos del deporte desde una perspectiva de género” (Teruel Yaz Üniversitesi, sporun tüm alanlarını cinsiyet perspektifinden inceliyor)

“Exhibición de los logos que entraron a concurso” (Yarışmaya katılan logoların sergilenmesi) (Diario de Teruel, 11 Eylül 2020).

Disclaimer: 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.