Amaçları

GESPORT +, Spor organizasyonlarında kurumsal yönetim: cinsiyet yaklaşımı

GESPORT+ projesi, spor organizasyonlarının yönetim kurulu gibi karar alma pozisyonlarında kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin temel amacı, Erasmus + spor faaliyetleri çerçevesinde tüm spor federasyonlarının veya derneklerinin yönetim kurullarına kadınların erişimini iyileştirmektir. Ulaşılan sonuçların, spor organizasyonlarının kurumsal yönetişimin karar verme süreçlerinde toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmeye yönelik olası önlemleri tespit etmeye katkıda bulunması beklenmektedir. Bu proje cam tavanı ya da cam uçurumu aşmış kadın yöneticilerin deneyimlerinden yola çıkarak, mesleki gelişim bağlamında diğer kadınlara yol göstermeyi hedeflemektedir. Son on yılda birçok ülke cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek ve daha eşitlikçi, adil ve demokratik bir topluma doğru yönelmek için farklı girişimlerde bulunmuştur. Buna ek olarak, büyük kuruluşlar, özellikle borsada işlem gören şirketler için iyi kurumsal yönetime ilişkin tavsiyelerle birlikte, dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda iyi yönetişim kuralları yayınlanmıştır. Ayrıca spor alanında iyi yönetişim konusunda Avrupalı uzmanlardan oluşan bir grup, bunun hükümetler ve paydaşlar için öncelikli olmaya devam ettiğini belirtse de konuyla ilgili çalışmalar azdır ve mevcut araştırmalar, karar almanın tüm aşamalarında kadınların düşük katılımına işaret etmektedir. Kadınların yönetim kurullarında temsilinin daha iyi anlaşılmasının, önerilecek toplumsal cinsiyet politikalarının belirlenmesine ve kadınların spor organizasyonların liderlik pozisyonlarına katılımını artırmak için hem AB hem de üye devletler düzeyinde mevcut politikaların iyileştirilmesine olanak sağlayacaktır. Kadınların deneyimlerini, yönetim kurullarındaki rollerini, kurumsal yönetim uygulamalarını ve günlük profesyonel yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları ve sınırlamaları görünür kılmak, diğer kadınların karar alma aşamalarında kariyerlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmanın bir yolu olabilir.