Veritabanı: Beş ülkenin USF’lerinde spor kurullarında kadınlar: İtalya, Portekiz, İspanya ve Türkiye ve Birleşik Krallık

GESPORT projesinin ortak ülkelerindeki spor organizasyonlarının kurumsal yönetimindeki kadınların rollerinin anlaşılmasını artırmak için hem 2018’in birinci yarıyılında hem de 2022’nin ilk çeyreğinde kadınların USF’lerin kurullarına katılımı hakkında veri topladık. Spor organizasyonları üzerine araştırma, USF’lerin sosyal ve ekonomik zorluklarını ele almak için kullanılabilecek bilgilerin üretilmesine imkan sağlamaktadır. Verilere beş ülkedeki USF’lerin resmi web sitelerinden erişilmiştir. İlgili veri tabanı, 2018 için 297 USF’nin ve 2022 için 299 USF’nin web sitelerinde toplanan bilgileri kapsamaktadır.  

Veri tabanını oluştururken ve veriler karşılaştırılırken, tüm ülkelerde USF’lerin kuruluş yılı, yönetim kurulunun bileşimi, toplam yönetim kurulu üyesi sayısı, kadın yönetici sayısı ve yüzdesi, başkanın cinsiyeti ya da cinsiyete göre farklılaşan başkan yardımcısı pozisyonlarının sayısı gibi değişkenler hakkında karşılaştırılabilir bilgiler olduğunu gözlemledik. Böylece, bu gözlemler gelecekteki araştırmamızda beş ülkedeki USF’lerin analizini kolaylaştırmıştır. Bilgilerin homojen olduğu göz önüne alındığında, verileri kullanarak Zenodo deposunda iki veri tabanı oluşturduk ve iki bilimsel dergide incelenen iki bilimsel makale yazdık. Veri tabanlarının ön baskı sürümleri açık erişimdir:

Veri tabanlarının ön baskı sürümleri açık erişimdir:

Avrupa ulusal spor federasyonlarının kurullarında kadın üyeler: Karşılaştırmalı bir çalışma. DOI: 10.5281/zenodo.6834672

Baskı öncesi sürüm aşağıdaki linklerden indirilebilir:

Ulusal spor federasyonlarının kurullarının çeşitliliği üzerindeki cinsiyet hedeflerinin etkilerinin ülkeler arası bir analizi. DOI: 10.5281/zenodo.6851273

İlk iki veritabanı SPSS istatistik programında oluşturulmuştur. Üçüncü veritabanı ise bir excel dokümanında sunulmuştur. Verilerin korumasını garanti altına almak için veri tabanında yönetim kurulu üyelerini tanımlayabilecek bazı değişkenleri eledik.

Ulusal federasyonlar spor yönetim kurullarının kadın üyelerinin verileri. Veritabanı GESPORT projesi. DOI: 10.5281/zenodo.6598291
Kadınlar spor kurullarında. GESPORT. Veri tabanı. DOI: 10.5281/zenodo.6642662

Benzer şekilde, yönetim kurulu üyelerinin demografik özellikleri, kurumsal yönetim bilgileri, kurumsal sosyal sorumluluk raporlarının kullanılabilirliği, yayınlanmış yıllık hesaplar veya etik kurallar ile ilgili diğer değişkenler hakkında da bilgi topladık. Bu belgelerle ilgili olarak sadece farklı ülkeler arasında değil, aynı ülkenin farklı federasyonları arasında da farklılaşan biçimler ve içerikler tespit ettik.  

Spor organizasyonu, etik ve cinsiyet kodları ile kurulda yer alan bireylere ilişkin göstergeler (örneğin; yaş, cinsiyet, spor deneyimi, meslek, çocuk, eğitim düzeyi, akademik eğitim alanı ve kuruldaki konumu) de toplanmıştır. Veriler, kadın yöneticilerin USF’lere ve kurumsal yönetim uygulamalarına katılımını nicel olarak analiz etmek için kullanılmıştır.

GESPORT_Kadınlar beş ülkedeki USF'lerin spor kurullarında: İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Portekiz ve Türkiye DOI: 10.5281/zenodo.6942796