Mülakatlar rehberi. Kadınlar ve Ulusal Spor Yönetimi: Avrupa’ya Özgü Bir Yaklaşım

Bu kitap, beş Avrupa ülkesindeki (İtalya, Portekiz, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık) ulusal spor federasyonlarının (USF’lerin) yönetim kurullarındaki kadın yöneticiler arasında gerçekleştirilen 52 mülakattan oluşan bir dizi sunmaktadır. Bu mülakatlar video kaydına alınmış ve Mart 2019 ile Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kitap, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Spor organizasyonlarında kurumsal yönetişim: Cinsiyetçi bir yaklaşım (GESPORT Projesi)” başlıklı ERASMUS+ projesinin bir çıktısıdır. Bu proje çıktısının amacı; USF’lerin kadın başkanlarının, başkan yardımcılarının ve diğer kadın yönetim kurulu üyelerinin görünürlüğünü ve seslerini artırmak, spor organizasyonlarında karar vermede cinsiyet eşitliğinin gerekliliği konusunda en kapsamlı duyarlılığı kazanmak ve bu alandaki kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmektir. Bu nedenle bu kitapla GESPORT projesi, bu kadınların spor kurullarındaki rolleri, cinsiyet ayrımcılığı, eşitliği ve katılımını teşvik etmeye yönelik politika ve önlemleri hakkındaki farklı deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini paylaşmayı amaçlamaktadır.

Kitap ve kapak tasarımı: Marta Burriel León (2022)

Kitaplar, her dildeki başlığın üzerine tıklanarak ücretsiz olarak indirilebilir.

Women and National Sport Governance: a European Approach (ISBN: 978-84-18321-46; DOI: https://doi.org/10.26754/uz.978-84-18321-46-7)

Mulheres e Direções Desportivas Nacionais: Uma Perspectiva Europeia (ISBN: 978-84-18321-45-0; DOI: https://doi.org/10.26754/uz.978-84-18321-45-0)

Donne e Governance Nazionale dello Sport: un Approccio Europeo (ISBN: 978-84-18321-47-4; DOI: https://doi.org/10.26754/uz.978-84-18321-47-4

Kadın ve Ulusal Spor Yönetimi: Avrupa’ya Özgü Bir Yaklaşım (ISBN: 978-84-18321-48-1; DOI: https://doi.org/10.26754/uz.978-84-18321-48-1)

Mujeres y Gobernanza del Deporte Nacional: un Enfoque Europeo (ISBN: 978-84-18321-56-6; DOI: https://doi.org/10.26754/uz.978-84-18321-56-6)