Anket Formu: Avrupa ulusal spor federasyonları yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği

Anket, spor yönetim kurulları tarafından benimsenen cinsiyet politikalarını ve USF’ler içindeki cinsiyet ilişkilerinin niteliğini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Anket, Connell’in modeline göre dört cinsiyet boyutundan -üretim ilişkileri, güç ilişkileri, duygusal ilişkiler ve sembolik boyutlar- esinlenen toplam 41 soru içermektedir (Connell, 1990). Connell’in bu boyutları toplumsal cinsiyet ve spor yönetimi odaklı diğer çalışmalarda da ele alınmıştır (Adriaanse & Scholfield, 2013). Anket ayrıca USF’ler tarafından benimsenen cinsiyet politikaları hakkında bir dizi soruyu ve Covid-19 pandemisinin cinsiyet ayrımcılığı üzerindeki etkileri hakkında son bir soru daha içermektedir. Katılımcıların eşitlik ve spor yönetimine dahil olma hakkındaki tutum ve görüşlerine ulaşmak için ankette likert ölçeği kullandık.

Anket, projenin tüm üyelerinin katılımıyla oluşturulmuştur. Cinsiyet teorisine dayanarak, sorular federasyonlardaki cinsiyet ilişkilerinin çeşitli boyutlarını incelemek ve özellikle yönetim kurulunun cinsiyet kompozisyonu ve yönetim kurullarında kadınlarla erkekler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi toplamak amacıyla tasarlanmıştır. İlk taslaktan sonra anket, projenin beş araştırmacısı tarafından birkaç kez tartışılarak, revize edilmiştir. Ayrıca anket beş dile çevrilmiştir. Son olarak, araştırmacılar tarafından her ülkede, soruların anlaşılabilirliğini ve güvenilirliğini test etmek için bir ön test yapılmıştır. Anket, web sayfalarındaki iletişim bilgileri kullanılarak federasyonlara e-posta yoluyla iletilmiş ve tamamlanmasını isteyen hatırlatma mailleri gönderilmiştir. Bu anketi uygulamanın en önemli avantajı, ekibin nispeten çok sayıda kişiden yanıt toplayabilmesi ve bunu COVID-19 kısıtlamaları esnasında yapabilmesiydi. Böylece GESPORT ekibi, diğer araştırmacılar tarafından yürütülecek çalışmalarda kullanılabilmek üzere bir ölçek geliştirmeyi başarmıştır.

Ankete erişim linki buradadır

Anket formu: Avrupa ulusal spor federasyonlarının kurullarında cinsiyet eşitliği. 
DOI: 10.5281/zenodo.6835162

İNGİLİZCE

İTALYAN

PORTEKİZCE

İSPANYOLCA

TÜRKÇE