Sonuç Raporu

Sonuç raporu, projenin farklı bölümlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan bu kitaptır. Projenin ana sonuçlarının yanı sıra yönetimi ve yaygınlaştırılmasının bir özetini içermektedir. Ayrıca, proje hakkında bilgi aramayı kolaylaştırmak için web sitesinin yapısını da açıklamaktadır. Sonuç raporu, projenin haber öğelerine, çoklu etkinliklere, diğer etkinliklere ve videoların her birine ilişkin bağlantıları içermektedir.  Kitapta ayrıca projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar ilgili beş ülkedeki yerel ve ulusal gazeteler, radyo ve TV haberlerine ait bağlantılar da bulunmaktadır.

Tüm sonuçlara bağlantılar üzerinden erişilebilir ve serbestçe kullanılabilir. Bu rapor ayrıca projenin sosyal ağ bağlantılarını (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) da kapsamaktadır. Bu nedenle sonuç raporu, fikri çıktıların her birini ayrı ayrı açıklayan bir kılavuzdur. Tüm fikri ürünleri, kitapları, makaleleri, veritabanlarını ve logo kataloğunu indirmek için çeşitli bağlantılar bu raporda yer almaktadır.

Bu kitap projenin beş diline çevrilmiştir ve referansları aşağıdaki gibidir:

Corporate governance in sports organizations: A gendered approach. Final report. (ISBN: 978-84-18321-53-5; DOI: 10.26754/uz.978-84-18321-53-5)

Governação em organizações desportivas: uma perspectiva de género. Relatório Final (ISBN: 978-84-18321-51-1; DOI:10.26754/uz.978-84-18321-51-1)

La corporate governance nelle organizzazioni sportive: un approccio di genere. Report finale. (ISBN: 978-84-18321-52-8; DOI: 10.26754/uz.978-84-18321-52-8)

El gobierno corporativo en las organizaciones deportivas: un enfoque de género. Informe final. (ISBN: 978-84-18321-54-2, DOI: 10.26754/uz.978-84-18321-54-2)

Spor organizasyonlarında kurumsal yönetim: Cinsiyete dayalı bir yaklaşımı. SONUÇ RAPORU. (ISBN: 978-84-18321-55-9; DOI: 10.26754/uz.978-84-18321-55-9)