Veri tabanı: Spor organizasyonlarında cinsiyet politikaları

Analiz edilen beş ülkenin USF’lerinde uygulanan cinsiyet politikalarını öğrenmek için “Avrupa ulusal spor federasyonlarının yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği” başlıklı bir anket geliştirdik (3.7 bölümünde tartışılmıştır). Anket, USF’lerin yöneticilerine kurullarda erkeklerle kadınlar arasındaki cinsiyet eşitliği ile ilgili önlemler, planlar veya politikalar uygulayıp uygulamadıklarını sormakla başlamıştır. Politikaların uygulamış olmaları durumunda, sonraki soru federasyonun bir cinsiyet eşitliği komitesi mi yoksa eşdeğer bir bölüm mü olduğunu tespit etmeey çalışmaktadır.

Daha sonra katılımcılardan -örneğin; federasyon yönetim kurulunun kadınların ilerlemesini desteklemek için eğitim olanakları sağlaması veya federasyon görevlerinin cinsiyete göre atanması gibi- kurullardaki kadınlara yönelik fırsatlarla ilgili soruları yanıtlamaları istenmiştir. Aynı şekilde anket, yöneticilerin kadınların kurullara katılımını teşvik etmek için kotaların gerekli olduğunu düşünüp düşünmediklerini bulmaya yöneliktir. Bu anket aracılığıyla kadınların ve erkeklerin finans, halkla ilişkiler, insan kaynakları yönetimi, etkinliklerin ve yarışmaların organizasyonu, sosyal medya yönetimi, spor eğitimi ve problem çözme gibi bir dizi görevdeki etkilerini tespit etmek de amaçlanmıştır. Ayrıca, çatışmaları çözerken kadın ve erkek ilişkileri ve federasyonda uygulanan politikalar hakkındaki görüşleri hakkında bilgi toplanması amaçlanmıştır. Çalışmanın ele aldığı bir diğer husus, cinsiyet çeşitliliğine sahip kurulların karar verme ve problem çözme üzerindeki etkisidir. Kadınların medyadaki görünürlüğü ve federasyonun büyüklüğünün işleyişine uygun olup olmadığı araştırılan konulardan diğeridir.

Anket, USF’ler tarafından benimsenen toplumsal cinsiyet politikaları hakkında bir dizi soru ve Covid-19 pandemisinin cinsiyet ayrımcılığı üzerindeki etkileri hakkında son bir sorudan oluşmuştur. Verilerin betimleyici analizi, USF’lerin yöneticileri arasında toplumsal cinsiyet konularına ilişkin farkındalığı arttığını göstermiştir. Yöneticilerin çoğu, toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik politikalarının ve bunların kuruluşlarında uygulanmasının önemini kabul etmiştir.

Sorular çoğu kapalı uçludur ve 0’ın “kesinlikle katılmıyorum” ve 10’un “tamamen katılıyorum” anlamına geldiği 0 ila 10 arasında bir likert ölçeği içermektedir. Bu anket, İngilizce olarak hazırlanmış ve daha sonra projenin diğer dillerine (İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Türkçe) çevrilmiştir. Anket, Google Anket uygulaması aracılığıyla BK, İspanya, İtalya, Portekiz ve Türkiye’deki tüm USF’lere gönderilmiştir. Daha açık bir ifadeyle, bu anket USF yönetim kurulunun tüm üyelerine (erkek ve kadın olmak üzere) yönelikti. Erkeklerin de katılımcılar arasına dahil edilme nedeni USF’lerin yönetim kurullarındaki bakış açıları, politikalar ve önlemler hakkında mümkün olan en geniş bilgiye ulaşma isteğinden kaynaklanmıştır. Anket, 2021 yılı boyunca USF’lere iletilmiş ve ardından örneklem büyüklüğünü artırmak için 2022’nin başında tekrar hatırlatma maili gönderilmiştir. Daha sonra her ülkenin kendi dilinde bir veri tabanı oluşturulmuş ve daha sonra İngilizceye çevrilmiştir. Tüm veri tabanları İngilizceye çevrildikten sonra, bütün ülkelerin verileri SPSS istatistik programı ile ilgili tek bir veri tabanında bir araya getirilmiştir. Tüm yanıtlar verilerin gizliliğini korumak için alfa sayısal kodla ilişkili bir veri tabanında toplanmış ve Kişisel Verilerin Korunması ve Dijital Hakların Garantisi ile İlgili Organik Kanun 3/2018’de verilen garantiler kapsamında izlemiştir. Yanıtları gizli tutmak için birleştirilmiş son veri tabanından bazı sorular kaldırılmıştır.

Ankete BK’den 55, İtalya’dan 13, İspanya’dan 25, Portekiz’den 25 ve Türkiye’den 19 olmak üzere toplam 137 katılımcı yanıt vermiştir.

Bu verilerle Zenodo’da excel programında bir veri tabanı oluşturduk ve “Ulusal Spor Federasyonları Yönetim Kurullarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının Analizi: Keşifsel Bir Analizi” (2022) başlıklı açık erişimli bir kitap yazdık. Son olarak, bu kitabı GESPORT projesinin web sitesinde yayınladık.

Veri tabanı referansı:

Spor organizasyonlarında cinsiyet politikaları. DOI: 10.5281/zenodo.6946107

Veri tabanını buradan indirilebilirsiniz: