BİR SONRAKİ ETKİNLİK

GESPORT Projesi sonuçlarının Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Yurttaş Hakları ve Anayasa İşleri Politika Departmanı tarafından düzenlenen “Kadın ve Spor” Çalıştayında sunumu. Brüksel, 29 Kasım 2022.

GÜNDEM

15.00 – 15.03 (3 dk): Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Robert BIEDROŃ’ nun açılış konuşması

15.03 – 15.15 (12 dk): Avrupa Komisyonu Sporda Üst Düzey Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu Başkanı Emine Bozkurt’un “Sporda Daha Fazla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru – Üst Düzey Gruptan Öneriler ve Eylem Planı- Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (2022)” başlıklı son yayını hakkındaki sunumu

15.15 – 15.27 (12 dk): Zaragoza Üniversitesi’nden Dr. María Luisa ESTEBAN SALVADOR’un “Ulusal spor federasyonlarının kurumsal yönetiminde kadınlar: Avrupa Yaklaşımı” başlıklı sunumu

15.27 – 15.57 (30 dk): Sorular ve Cevaplar

15.57 – 16.00 (3 dakika): Kadın hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Robert BİEDROŃ tarafından kapanışın yapılması

Diğer etkinlikler

Sunum Videosu Teramo

Bu video, Temmuz 2018’de Teramo Üniversitesi’nde ikinci uluslararası toplantı sırasında gerçekleştirilmiştir. İlgili video, Teramo Üniversitesi Vakfı Basın ve Radyo Televizyon Prodüksiyon Ofisi’nden Sergio Pipitone ve Sergio De Angelis tarafından çekilmiştir. Video, projenin halka yayılması için ikinci uluslararası proje toplantısını özetlemektedir. Teramo Üniversitesi kampüsünün yukarıdan panoramik görüntüsünden sonra, GESPORT ekibinin Teramo Üniversitesi Rektörü Prof. Luciano D’AMİCO ile birlikte düzenlediği basın toplantısının bazı anlarını içermektedir. Ayrıca GESPORT proje ekibinin Teramo Üniversitesi Vakfı Basın ve Radyo Televizyon Prodüksiyon Ofisi kayıt stüdyosuna yaptığı ziyaretin yanı sıra, ekip üyelerinin Radyofrekans’ta gazeteci ve radyo konuşmacısı Sergio Pipitone’a verdiği radyo röportajını da içermektedir. Videonun sonunda tüm katılımcı kurumların ve Avrupa Birliği’nin logosu yer almaktadır.

11-12 Nisan 2019 tarihlerinde Roma Tre Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Sorunları Bilimsel Gözlemevi Ipazia’nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı’na (ICGR19) “Avrupa’daki spor federasyonlarında kadın başkanlar: Karşılaştırmalı bir çalışma” özetinin sunumu. Bildiri özeti kongre kitabının 105. sayfasında yayımlanmıştır. Emilia Fernandes sunumu yönetmiştir. 

GESPORT ekibi, 11. Uluslararası Kritik Yönetim Konferansı “GÜVENCESİZ HEDİYELER, AÇIK GELECEKLER”de, “Spor ve spor yönetiminde cinsiyet uyumları, zorluklar ve değişimlerin haritalanması: Politikalar, bağlamlar, uygulamalar, aktörler ve etkileşimler” akışını düzenlemiştir. Açık Üniversite, Walton Hall, Milton Keynes, İngiltere 27-29 Haziran 2019. Charlotte Smith başkanlık etmiştir. 

07-08 Mart 2020 tarihlerinde Ankara/Türkiye’de İKSAD 2020: Dünya Kadınlar Konferansı’nın “Beş Avrupa ülkesinde spor federasyonlarının ulusal yönetim organlarında kadınların varlığının araştırılması” özetinin sunumu. Luisa Esteban tarafından sunulmuştur. Özet, kitabın 5. sayfasındadır.

Presentación del resumen “Explorando la presencia de las mujeres en los órganos de gobierno nacionales de las federaciones deportivas en 5 países europeos” de la IKSAD 2020: CONFERENCIA DE MUJERES DEL MUNDO en Ankara, Turquía durante el 7 y 8 de marzo de 2020. Presentado por Luisa Esteban. El resumen está publicado en la página 5 del libro de la conferencia.

Charlotte Smith participante del Reino Unido, dio una charla magistral sobre el proyecto en Bournemouth en un evento organizado sobre las mujeres en la gobernanza del deporte el 5 de diciembre de 2019.

Presentación del resumen “Explorando la presencia de las mujeres en los órganos de gobierno nacionales de las federaciones deportivas en 5 países europeos” de la IKSAD 2020: World Women Conference en Ankara/Turquía el 07-08 de marzo de 2020. Fue presentado por Luisa Esteban. El resumen se encuentra en la página 5 del libro.

GESPORT projesi, İspanya Yüksek Spor Konseyi (CDS) tarafından 2016-2019 döneminde İspanyol organizasyonlarının yönettiği Erasmus+ spor projelerinin sunumu ve değişimi“ konulu ilk dijital seminere katılmak üzere seçilmiştir. Avrupa Birliği tarafından 2016’dan 2019’a kadar tüm Avrupa ülkelerinden başvurusu yapılan 702 spor projesi içerisinde İspanya, seçilen tüm projeler arasından %7,25’i (73 proje) için fon almıştır. İspanya’daki Erasmus+ projelerinde iyi uygulamaların değiş-tokuş edilmesini, proje sunarken ve seçerken yaşanan sorunlar ile zorlukların tespit edilmesini ve İspanyol projelerinin oranının artırılmasına yönelik çözümlere odaklanılmasını amaçlayan bu etkinliğe katılmak üzere 73 projeden 12’si belirlenmiştir. Organizasyonlarından sorumlu her kişi, başarısının temel yönlerini vurgulayarak projelerini sunmuştur. Daha sonra hem projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesindeki engellerin hem de bu sorunlara olası çözümlerin tartışıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Konferans, Erasmus + Infodays 2020 kampanyasının bir parçasıdır. Genç Spor Vakfı ve CSD tarafından koordine edilmiştir. Katılımcılar arasında Yüksek Spor Konseyi (CSD)’nin Projelerden Sorumlu Başkanı, İspanya Sporda Sağlığın Korunması Ajansı (AEPSAD) Genel Müdürü, Genç Spor Vakfı Genel Müdürü, Üst Düzey Sporcu Servisi – CSD Başkanı ve değerlendirici, danışman ve Erasmus + projeleri koordinatörü bulunmaktadır. Luisa Esteban tarafından sunum yapılmıştır.

Bask Spor Okulu (Escuela Vasca del Deporte), GESPORT projesi koordinatörünü 17 Aralık 2020’de Jon Iriberri Berrostegieta tarafından düzenlenen “Toplumsal cinsiyet perspektifinden federasyonlarda kurumsal yönetim” başlıklı “Fiziksel aktivite, spor ve toplumsal cinsiyet perspektifi” web semineri kapsamında projenin bazı sonuçlarının sunumunu yapmaya davet etmiştir. Luisa Esteban burada bir sunum yapılmıştır ve video YouTube’da görülebilir Youtube.

Teramo’da düzenlenen Kadınlar Günü’ne Katılım (8 Mart 2021). Tiziana Di Cimbrini tarafından sunulmuştur.  en Teramo (8 de marzo de 2021). Fue presentada por Tiziana Di Cimbrini.

GESPORT ekibi, 25-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Zaragoza Üniversitesi Teruel Kampüsü’nde düzenlenen Dil Çeşitliliği Yıllık Konferansı’nın (Language Diversity 6, LD6) altıncısının organizasyon ve bilimsel komitelerinde yer almıştır. 

Poster Sunumu “Beş Avrupa ülkesinin spor kurullarında kadınlar: bir keşif sporu”. 5. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, ICGR 2022. Aveiro, Portekiz, 28 ve 29 Nisan 2022. Emilia Fernandes tarafından sunum yapılmıştır.