ULUSLARARASI TOPLANTILAR

Proje uygulama döneminde proje ekibi hem yüz yüze hem de sanal olarak birçok uluslararası toplantı (UT) düzenlenmiştir. Yüz yüze uluslararası toplantıların tarihleri ve üniversitelerin ev sahipliği, esas olarak proje başvuru formuna göre yapılmıştır. Ancak sanal toplantılar katılımcıların çalışma saatleri, ders günleri, her ülkedeki resmi tatiller vb. gibi çeşitli koşullar göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Sonuç olarak, proje ülkelerinde Ocak 2018’den Haziran 2022’ye kadar dokuz yüz yüze uluslararası toplantı organize edilmiştir. Ancak ortak üniversitelerden tüm katılımcılar bazı yüz yüze toplantılara katılmamışlardır. Çünkü bu toplantıların bazıları ilgili ülkedeki spor kurulu üyeleriyle görüşmeler yapmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu durumlarda sonuçların elde edilmesinde homojenliği sağlamak amacıyla koordinatör kurumdan kişiler ve mülakatların ve video kayıtlarının yapıldığı ülkeyi temsil eden ortaklar ilgili toplantılara katılmışlardır. Ayrıca sekizinci uluslararası toplantı, Covid-19 pandemisi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak pandeminin izin vermesiyle birlikte mülakatlarla ilgili toplantılara yüz yüze devam edilmiştir. Yüz yüze mülakatlar hakkında daha fazla bilgi aşağıda sunulmuştur.

UT1 (Başlangıç Uluslararası Toplantısı): UT’yi organize eden ortak, İspanya’nın Teruel kentindeki Zaragoza Üniversitesidir. 15-19 Ocak 2018 toplantı yapılmıştır. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesinin proje koordinatörü, Portekiz’deki Minho Üniversitesi ortak temsilcisi, Türkiye’deki Sakarya Üniversitesi ortak temsilcisi, İtalya’daki Teramo Üniversitesi ortak temsilcisi ve BK’deki Leicester Üniversitesi ortak temsilcisiydi.

UT2 (İkinci Uluslararası Toplantı): Ev sahibi kurum Teramo’daki (İtalya) Teramo Üniversitesiydi. 10-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında toplantı düzenlenmiştir. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesinin proje koordinatörü, Portekiz’deki Minho Üniversitesi ortak temsilcisi, Türkiye’deki Sakarya Üniversitesi ortak temsilcisi, İtalya’daki Teramo Üniversitesi ortak temsilcisi ve BK’deki Leicester Üniversitesi ortak temsilcisiydi.

UT3 (Üçüncü Uluslararası Toplantı): Ev sahibi kurum Leicester Üniversitesi (Birleşik Krallık) idi. 22-25 Ocak 2019 tarihleri arasında toplantı gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesinin proje koordinatörü, Portekiz’deki Minho Üniversitesi ortak temsilcisi, Türkiye’deki Sakarya Üniversitesi ortak temsilcisi, İtalya’daki Teramo Üniversitesi ortak temsilcisi ve BK’deki Leicester Üniversitesi ortak temsilcisiydi.

UT4 (Dördüncü Uluslararası Toplantı): Ev sahibi kurum Minho Üniversitesiydi. 9-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında Braga’da (Portekiz) toplantı yapılmıştır. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesinin proje koordinatörü, Portekiz’deki Minho Üniversitesi ortak temsilcisi, Türkiye’deki Sakarya Üniversitesi ortak temsilcisi, İtalya’daki Teramo Üniversitesi ortak temsilcisi ve BK’deki Leicester Üniversitesi ortak temsilcisiydi.

UT5 (Dördüncü Uluslararası Toplantı): Ev sahibi kurum, görüşmeleri Portekizce yapmak için Minho Üniversitesiydi. 15-19 Temmuz 2019 tarihleri ​​arasında toplantı gerçekleştirildi. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesinden proje koordinatörü ile bir katılımcı ve Portekiz Minho Üniversitesinin ortak temsilcisidir.

UT6 (Altıncı Uluslararası Toplantı): Ev sahibi kurum Teramo Üniversitesi idi. Mülakatları İtalya’da yapmak için 30 Ocak-7 Şubat 2020 tarihleri ​​arasında toplantı gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesinden proje koordinatörü ile bir katılımcı ve İtalya’daki Teramo Üniversitesi’nin ortak temsilcisidir. Mülakatları kaydetmeye yönelik altıncı uluslararası toplantının devamı İtalya’da 17-18 Mart 2022 arasında yapılmıştır. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesi proje koordinatörü ve İtalya’daki Teramo Üniversitesinin ortak temsilcisiydi.

UT7 (Yedinci Uluslararası Toplantı): Ev sahibi kurum Türkiye’deki Sakarya Üniversitesidir. 2-10 Mart 2020 tarihleri ​​arasında Türkiye’de mülakatları yürütmek üzere toplantı gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesinin proje koordinatörü ve Sakarya Üniversitesinin ortak temsilcisiydi. Yedinci uluslararası toplantının devamı 9-16 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında Türkiye’de mülakatları yürütmek üzere gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesinin proje koordinatörü ve Sakarya Üniversitesinin Türkiye’deki ortak temsilcisiydi.

UT8 (Sekizinci Uluslararası Toplantı): 24 Mayıs – 9 Nisan 2020 tarihleri ​​arasında sanal olarak gerçekleştirildi. İlk önce toplantı Leicester Üniversitesinde (BK) planlandı, ancak pandemi nedeniyle bu yüz yüze toplantının yerini Skype’deki sanal bir toplantı almıştır. Toplantıya projenin dört ülkesinden katılımcılar yer almıştır. Bunlar:  Minho Üniversitesi (Portekiz), Sakarya Üniversitesi (Türkiye), Teramo Üniversitesi (Portekiz) ve Zaragoza Üniversitesidir (İspanya). Projenin sekizinci uluslararası toplantısı iki bölümden oluşmuştur. İlk bölüm tüm ortaklarla bir toplantı iken, ikinci bölüm Leicester Üniversitesi ile Zaragoza Üniversitesi arasında BK’deki görüşmeleri planlamak ve yürütmek için diğer bir toplantıdır. Çevrimiçi uluslararası toplantının tarihleri: 26 Mart – 9 Nisan 2020 (26 Mart: 16:04-19:30; 31 Mart 17:15-19:30; 1 Nisan 11:05-13:30; 2 Nisan 15:02-19:00; 9 Nisan 16:02-19:00) idi. Toplantının ikinci bölümde ise ev sahibi üniversite Leicester Üniversitesi olmuştur. Mülakatları BK’de yürütmek için 11-13 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında toplantı gerçekleşmiştir. Katılımcılar proje koordinatörü (İspanya’daki Zaragoza Üniversitesi), Leicester Üniversitesi’nin ortak temsilcisi ve bu üniversiteden bir araştırmacıydı. 10, 11, 19 ve 20 Mayıs 2022 ve 20-22 Haziran 2022 tarihlerinde toplantılar devam etmiş ve katılımcılar Leicester Üniversitesi’nin koordinatörü ve araştırmacısıydı.

UT 9 (Dokuzuncu Uluslararası Toplantı): Ev sahibi kurum, Teruel’deki (İspanya) Zaragoza Üniversitesi idi. 24-26 Mayıs 2022 tarihleri ​​arasında toplantı gerçekleştirildi. Katılımcılar İspanya’daki Zaragoza Üniversitesinin proje koordinatörü, Portekiz’deki Minho Üniversitesi ortak temsilcisi, Türkiye’deki Sakarya Üniversitesi ortak temsilcisi, İtalya’daki Teramo Üniversitesi ortak temsilcisi, BK’deki Leicester Üniversitesi ortak temsilcisi ve bu üniversiteden bir araştırmacıdır.