Surveys report: Analysis of gender equality policies on the boards of directors of national sports federations: an exploratory analysis

Anket ile oluşturulan veri tabanı aracılığıyla “Ulusal spor federasyonlarının yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının analizi: Keşifsel bir analizi” (ISBN: 978-84-18321-57-3, DOI:  https://doi.org/10.26754/uz.978-84-18321-57-3) isimli anket raporunu hazırladık. Bu çalışma, projede yer alan beş Avrupa ülkesindeki (BK, İtalya, İspanya, Portekiz ve Türkiye) USF’lerin kurullarındaki cinsiyet eşitliği politikalarını analiz etmektedir. Kitap, USF içindeki toplumsal cinsiyet ilişkilerinin doğasını ve spor kurullarının cinsiyet çeşitliliğine ilişkin benimsediği toplumsal cinsiyet politikalarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, Mayıs 2021 – Mart 2022 tarihleri arasında tüm spor kurullarının üyelerine Connell modeline (2002) göre dört cinsiyet boyutundan -üretim ilişkileri, güç ilişkileri, duygusal ilişkiler ve sembolik boyutlar- esinlenerek belirlenen 41 sorudan oluşan çevrimiçi bir anket uygulanmıştır.

Bu çalışma ile beş Avrupa ülkesinin spor federasyonlarında yürütülmekte olan toplumsal cinsiyet politikaları hakkındaki bilgileri derinleştirmeye çalıştık. Verilere yönelik bu ilk ve tanımlayıcı yaklaşım, USF yöneticileri arasında cinsiyet politikaları ve spor kurullarının karar alma süreçlerine kadınların katılımını teşvik etme konusundaki endişelerine yönelik artan bir farkındalık olduğunu ortaya koymaktadır. Genel olarak anketi yanıtlayanlar, federasyon yönetim kurulunun karar alma süreçlerine kadınların katılımını desteklediğine inanmaktadır. Ayrıca  katılımcılar, son 15 yılda yönetim kurullarında kadın ve erkek ilişkilerinin yönetim kurullarında daha eşit hale geldiğini, en büyük gelişmeyi İspanyolların ve ardından BK’nin izlediğini düşünüyorlar. Bu araştırma Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin USF’lerde kadınların varlığını artırmaya yönelik tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu sonuçlar katılımcıların algılarına göre, araştırmaya katılan ülkelerdeki USF’lerde ve bu kuruluşların spor kurullarında cinsiyet eşitliğini ilgilendiren konularda farklı hızlarda koştuğunu göstermektedir.

Bu çalışma ile beş Avrupa ülkesinin spor federasyonlarında yürütülmekte olan toplumsal cinsiyet politikaları hakkındaki bilgileri derinleştirmeye çalıştık. Verilere yönelik bu ilk ve tanımlayıcı yaklaşım, USF yöneticileri arasında cinsiyet politikaları ve spor kurullarının karar alma süreçlerine kadınların katılımını teşvik etme konusundaki endişelerine yönelik artan bir farkındalık olduğunu ortaya koymaktadır. Genel olarak anketi yanıtlayanlar, federasyon yönetim kurulunun karar alma süreçlerine kadınların katılımını desteklediğine inanmaktadır. Ayrıca  katılımcılar, son 15 yılda yönetim kurullarında kadın ve erkek ilişkilerinin yönetim kurullarında daha eşit hale geldiğini, en büyük gelişmeyi İspanyolların ve ardından BK’nin izlediğini düşünüyorlar. Bu araştırma Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin USF’lerde kadınların varlığını artırmaya yönelik tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu sonuçlar katılımcıların algılarına göre, araştırmaya katılan ülkelerdeki USF’lerde ve bu kuruluşların spor kurullarında cinsiyet eşitliğini ilgilendiren konularda farklı hızlarda koştuğunu göstermektedir.

Yöneticilerin çoğu, toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik politikalarının ve bunların örgütlerinde uygulanmasının,  diğer bir deyişle kadınları spor kurullarına getirmekle ilgili olduğunu kabul etmiştir. Bununla birlikte katılımcıların çoğu, kadın yöneticilerin cinsiyetçi olarak algılanmaya devam eden yönetim kurullarında, erkek meslektaşlarından daha az etkili olmaya devam ettiğini de düşünmüştür.

Kitap, Zaragoza Üniversitesi’nin ZAGUÁN deposundan.