E-kitap: Spor Organizasyonlarında Kurumsal Yönetim: Toplumsal Cinsiyet Perspektifi

Kitap tasarım: Elena Gil Juana (2019)

“Spor Organizasyonlarında Kurumsal Yönetim: Toplumsal Cinsiyet Perspektifi” (ISBN: 978-84-16723-80-52) başlıklı kitap, projede yer alan ülkelerdeki –BK, İtalya, İspanya, Portekiz ve Türkiye- USF’lerin yönetim organlarında kadınların katılımı hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Projenin ilk aşamasında, kadınların sporda çeşitli rollere (örneğin; sporcu, antrenör, hakem ve yönetmen olarak) katılımını ve her ülkenin bu katılıma sosyal ve yasal açıklık düzeyini göz önünde bulundurarak, farklı ülkelerin spor bağlamını çerçevelemek önemliydi.

Bu nedenle her bölüm, projenin ortak ülkelerindeki cinsiyet ve sporla ilgili politik, normatif ve kültürel koşulları tanımlamıştır. Ayrıca ulusal bağlamların özelliklerine göre her bölüm farklı içeriğe sahiptir. Her bölümü yazmak için GESPORT proje ekibi, USF’ler tarafından üretilen sporla ilgili veri tabanlarına erişmiş ve her ülkede sporun tarihi, cinsiyet ve sporla ilgili mevzuat ve kadınların kurumsal yönetime ve spor yönetim organlarına katılımıyla ilgili geliştirilen araştırmalara başvurmuştur.

Bu çıktı kadınların spora katılımının gerçekliğini, diğer bir ifadeyle projede incelenen beş ülkedeki kadınların USF’lerdeki varlığıyla ilgili durumu karşılaştırmayı mümkün kılmıştır. Bu karşılaştırma, sporda liderlik pozisyonları noktasında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için kodlar ve yasalar benimseyerek, siyasi ve yasal girişimlerde bulunan ülkeler ile bu konuda önemli ölçüde ilerleme kaydetmeyen ülkeler hakkında fikir sahibi olmayı mümkün kılmaktadır.

Katalog, Zaragoza Üniversitesi’nin ZAGUAN deposundan indirilebilir:

Kitapla ilgili basın haberleri:

“Reino Unido y España en la dirección de federaciones deportivas” (Birleşik Krallık ve İspanya’da spor federasyonlarının yönetiminde daha fazla kadın var) (Diario de Teruel, 13 Ağustos 2018).

“El proyecto Gesport publica en marzo un libro sobre mujer e instituciones deportivas” (Gesport projesi Mart ayında kadın ve spor kurumları üzerine bir kitap yayınlıyor) (Diario de Teruel, 21 Şubat 2019).

“La participación de las mujeres en órganos rectores del ámbito deportivo es baja” (Kadınların spor alanının yönetim organlarına katılımı düşüktür) (Diario de Teruel, 2 Kasım 2019).

Kitap tasarım: Elena Gil Juana (2019)