Mandy Fisher

Snooker ve Bilardo Direktörü İngilizce Ortaklığı

Sporun hayatınızdaki yeri nedir?

Temsil ettiğiniz sporla ilişkiniz ne zaman ve nasıl başladı?

Günümüzde spor organizasyonlarında kadın temsili hakkında ne düşünüyorsunuz?

Üye olarak olarak toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının tanımlanmasına ve uygulanmasına katıldınız mı? Varsa bu politikalar nelerdi? Neden yararlı olduklarını düşünüyorsunuz? Değilse, neden yararlı değiller?

Yönetim kurulunuzun sorumlulukları nelerdir ve ne kadar süredir görevdesiniz?

Bu göreve başladıktan sonra karşılaştığınız temel zorluklar nelerdir?

Kadınların yönetim kurullarına katılımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce eşitlik var mı?

Sizce eşitliği teşvik etmek için başka hangi politikalar veya önlemler benimsenmelidir?

Kuruldaki konumunuzun toplumda cinsiyet eşitliğine katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Öyleyse nasıl? Ama çünkü?

Sporun kurumsal yönetiminde pozisyon arayan diğer kadınlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?